Badan Perwakilan Mahasiswa

Apa Yang Kami Lakukan

Menyerap dan Menyalurkan Aspirasi Mahasiswa

Melantik Ketua SENAT dan Ketua HIMA

Mengesahkan pertanggungjawaban HIMA

Bertanggungjawab atas pelaksanaan MUSMA

Melakukan Pengawasan atas kinerja SENAT dan HIMA

Memberitahukan laporan keuangan setiap bulan kepada mahasiswa STAI

Mendengar, Mengevaluasi, dan mengesahkan pertanggungjawaban SENAT melalui mekanisme sidang terbuka. Mengesahkan pertanggungjawaban HIMA Bertanggungjawab atas pelaksanaan PEMILU

Bertanggungjawab atas pelaksanaan PEMILU

Ketua BPM

Zamaludin Ali Putra, S.Pd (2020-2021)

Fajar Muhanad Ridwan (2022-2023)

Ibnu Mu'thil Ghina (2023-2024)

Artikel BPM